Tamil Translations of Justify. Human translations with examples: vindicated, pawalangsala. தங்களுடைய உண்மைப் பற்றுறுதியின் மூலமாக யெகோவாவின் பேரரசுரிமையே நியாயமானது எனவும் பிசாசை பொய்யன் எனவும் நிரூபிப்பதில் யெகோவாவின் சாட்சிகள் ஒவ்வொருவருக்கும் சிறிய பங்கு இருந்ததை அறிவது எவ்வளவாய் திருப்தியளிக்கிறது! Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the TAMIL language with its free online services. செய்து தம்முடைய பெயரை பரிசுத்தப்படுத்துவார். Use this free dictionary to get the definition of friend in Tamil and also the definition of friend in English. vindicated punish infidelity. (Ezekiel 38:14-16) But Jehovah will have the King Jesus Christ strike them down by destroying them at Har– Magedon, “the war of the great day of God the Almighty,” completing the. Javascript doit être activé dans votre navigateur pour utiliser toutes les fonctionnalités de ce site. செய்வதும் அவருடைய நாமத்தைப் பரிசுத்தப்படுத்துவதும் முழு சர்வலோகத்திலேயே அதிமுக்கியமான விவாதங்களாக இருக்கின்றன. Vindicate definition: If a person or their decisions , actions, or ideas are vindicated , they are proved to be... | Meaning, pronunciation, translations and examples அதிமுக்கியமாக, யெகோவாவின் சர்வலோக அரசுரிமை. Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the TAMIL language with its free online services. Vindicate : நியாயமென்பதை நிரூபி, சரி என்பதை ஊர்ஜிதம் செய், Vindicate : சரி என்பதை ஊர்ஜிதம் செய்,நியாயமென்பதை நிரூபி,நியாயமென்பதை நிரூபி,சரி என்பதை ஊர்ஜிதம் செய். of Jehovah’s sovereignty and in proving the Devil to be a liar! To maintain or defend with success; to prove to be denial, censure, or objections; to defend; to justify. vindicate something to prove that something is true or that you were right to do something, especially when other people had a different opinion synonym justify. By using our services, you agree to our use of cookies. (w92 3/1), How satisfying it is to know that by their loyalty each Witness of Jehovah had a small part in the. Learn more. செய்யப்படுவதும் அவருடைய பெயர் மகிமைப்படுத்துவதும் அதிக சமீபமாயிருக்கிறது. Synonym Discussion of vindicate. See 3 authoritative translations of Vindicate in Spanish with example sentences, conjugations and audio pronunciations. To maintain, as a law or a cause, by overthrowing Thousands of our visitors search this Tamil dictionary directly from their Android smart mobile phones, iPhone, iPad, iPod Touch or Blackberry every day! How to use vindicate in a sentence. ... to vindicate; to maintain or defend as conformable to law, right, justice, propriety, or duty. ... அற்புதம் and from English to Tamil like meaning of Awesome, The meaning of stunning, etc. Tamil Translations of Vindicate. சணல் நூல் அங்கி தரித்த மனிதன் கிறிஸ்துவைப் பின்பற்றும் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட மீதியானோருக்குப் படமாயிருக்கிறான். உரிமையைப் பெற்றிருக்கிற, ஆபிரகாமின் சந்ததியும் தாவீதின் சந்ததியுமாகிய அந்த வித்தின்மூலம் தம்முடைய அரசாட்சியை. Etymology: [L. vindicatio a laying claim, defense, vindication. Definition of Vindicate in the Online Tamil Dictionary. enemies. to clear from an accusation, suspicion or criticism, to maintain or defend a cause against opposition, clear of accusation, blame, suspicion, or doubt with supporting proof; "You must vindicate yourself and fight this libel", maintain, uphold, or defend; "vindicate the rights of the citizens", show to be right by providing justification or proof; "vindicate a claim". transitive v. To support or maintain as true or correct, against denial, censure, or objections; to defend; to justify. vindicated. Information about Vindicate in the free online Tamil dictionary. (For a short answer, please jump to the conclusion). Vindictive definition: If you say that someone is vindictive , you are critical of them because they... | Meaning, pronunciation, translations and examples Cookies help us deliver our services. Vindicate Meaning In Hindi. vindicate translation in English-Tamil dictionary. See more. I am giving your brother 1,000 pieces of silver to vindicate you in the eyes of all who are with you. "vindicate" മലയാള വ്യാഖ്യാനം, അര്‍ഥം. vindicate - Translation to Spanish, pronunciation, and forum discussions. (obsolete) To liberate; to set free; to deliver. Vindicate Meaning in Hindi is रक्षा करना. Here's how you say it. என்று நிரூபிக்கும்” என்று இயேசு கிறிஸ்து சொன்னார். Malayalam meaning and translation of the word "vindicate" VINDICATE meaning in telugu, VINDICATE pictures, VINDICATE pronunciation, VINDICATE translation,VINDICATE definition are included in the result of VINDICATE meaning in telugu at kitkatwords.com, a free online English telugu Picture dictionary. Jehovah’s sovereignty and bringing eternal joy to mankind. English to Tamil translation dictionary For English to Tamil translation, enter the English word you want to translate to Tamil meaning in the search box above and click 'SEARCH'. நிரூபணம் செய்யப்படும் என்பதே பைபிளின் கருப்பொருள். கடவுளுடைய ராஜ்யம், கவர்ச்சிகரமான ஒரு மலையைப்போன்று, மகிமைநிறைந்த, ஒரு பூமியின் மீது ஆட்சிசெய்து, யெகோவாவுடைய ஈடற்ற உன்னத அரசாட்சியை. To clear of accusation, blame, suspicion, or doubt with supporting arguments or proof: "Our society permits people to sue for libel so that they may vindicate their reputations" (Irving R. Kaufman). ways will have to face adverse judgment from Jehovah in the great day of his, துன்மார்க்கமான வழிகளில் தொடர்ந்து நிலைத்திருக்கிற எல்லாரும் யெகோவாவிடமிருந்து. vindicate - Meaning in Afrikaans, what is meaning of common in Afrikaans dictionary, audio pronunciation, synonyms and definitions of common in Afrikaans and English. cates 1. Tagalog. Vindicate means to justify, prove, or reinforce an idea — or to absolve from guilt. Meaning of vindication. பழிவாங்கும் நாளில் பாதகமான நியாயத்தீர்ப்பை எதிர்ப்பட வேண்டும். and his grand purpose toward the earth will be fulfilled. Vindictive definition, disposed or inclined to revenge; vengeful: a vindictive person. The word in the example sentence does not match the entry word. செய்வதே என்பதை யெகோவா தம்முடைய மக்களுக்குப் போதித்திருக்கிறார். "vindictive" മലയാള വ്യാഖ്യാനം, അര്‍ഥം. Syndicate definition is - a council or body of syndics. Vertalingen van 'to vindicate' in het gratis Engels-Nederlands woordenboek en vele andere Nederlandse vertalingen. Justify. Tamil Smart Dictionary. Translate Vindicate. vindication - tamil meaning of கொள்கை நாட்டரவு நேர்மை நிறுவீடு. Contextual translation of "vindicate" into Tagalog. The big issue today, as in Ezekiel’s time, is the, இன்றிருக்கும் பெரிய விவாதம், எசேக்கியேலின் காலத்திலிருந்ததுபோலவே, யெகோவாவின், (Isaiah 55:11) Certain success marks the steps that Jehovah God, to bring to mankind durable and happifying peace, security, and prosperity in, (ஏசாயா 55:11) யெகோவா தேவன் தம்முடைய நித்திய அரசுரிமையை, காட்டுகையில் மனிதகுலத்துக்கு உறுதியான மற்றும் சந்தோஷமான சமாதானத்தையும் பாதுகாப்பையும் செழுமையையும் கொண்டுவர, நிச்சயமான வெற்றி தனிப்படுத்திக் காட்டுகிறது. Jehovah has taught his people that the Bible’s foremost theme is the. Information about Justify in the free online Tamil dictionary. How to use syndicate in a sentence. Add a translation. To arrive at the answer, we have to begin in the late 18th century. Meaning of Justify. பூமியில் அவருடைய மகத்தான நோக்கம் நிறைவேற்றப்படுவதற்கும் வழிவகையாக இருக்கிறது. Meaning Justify. Also see the translation in Tamil … Definition of Justify in the Online Tamil Dictionary. I have every confidence that this decision will be fully vindicated. vindicate somebody to prove that somebody is not guilty when they have been accused of doing something wrong or illegal; to prove that somebody is right about something Vindicate definition, to clear, as from an accusation, imputation, suspicion, or the like: to vindicate someone's honor. Find what's the translation meaning for word vindicate in nepali? Here's a list of translations. of Jehovah God’s sovereignty by means of the heavenly Kingdom is the Bible’s theme. ... See Vindicate.] Vindication (noun) the claiming a thing as one's own; the asserting of a right or title in, or to, a thing. Tamil Meaning of Vindicate - Tamil to English Dictionary with Tamil Meanings, Tamil Vocabulary - Searchable Tamil Dictionary VINDICATE meaning in hindi, VINDICATE pictures, VINDICATE pronunciation, VINDICATE translation,VINDICATE definition are included in the result of VINDICATE meaning in hindi at kitkatwords.com, a free online English hindi Picture dictionary. bids: ... against denial, censure, or objections; to defend; to justify. To lay claim to; to assert a right to; to claim. See Vindicate.] valid; to assert convincingly; to sustain against assault; as, to Did You Know? Amaze your friends with your new-found knowledge!All the latest wordy news, linguistic insights, offers and competitions every month.Create an account and sign in to access this FREE content.Ministers and officials are confident their decision will be vindicated.He called the success a vindication of his party's free-market economic policy. { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '446382' }}, அரசாட்சியே உன்னதமானதென்று நிரூபிக்கப்பட ஜெபியுங்கள். Malayalam meaning and translation of the word "vindictive" Last Update: 2016-12-10 Usage Frequency: 1 Quality: Reference: Anonymous. To clear from an accusation, suspicion or criticism. ஆனால் அந்த மேசியானிய ராஜ்யமே, யெகோவாவின் சொந்தப் பரிசுத்தப் பெயர். See more. vindicatE. To clear of accusation, blame, suspicion, or doubt with supporting arguments or proof: "Our society permits people to sue for libel so that they may vindicate their reputations" (Irving R. Kaufman). As a result, you will be completely vindicated. 4 சாத்தானின் உலகத்துக்கு முடிவு வெகு அருகாமையில் இருப்பதால், சாத்தானிய உலகின் மீதும் வரப்போகும் உபத்திரவத்தின்போது யெகோவாவின் பேரரசுரிமை நியாயமானது என்று. Genesis 20:16 - Abimelech also told Sarah, Look! TamilDi.com. of Jehovah’s universal sovereignty and the sanctification of his name are much nearer. If your family thinks you hogged the last piece of pie on Thanksgiving, you'll be vindicated when your younger brother fesses up. Free, let go, vindicate: Antonyms of acquitted. சகிப்பதற்குக் கடவுளுடைய வார்த்தை எவ்வாறு நமக்கு உதவிசெய்ய முடியும், நாம் ஏன் இயேசுவின் உவமையின் கற்பாறை நிலத்தைப்போல் இருக்கக்கூடாது? Tamil Meaning of Vindicate - Tamil to English Dictionary with Tamil Meanings, Tamil Vocabulary - Searchable Tamil Dictionary vindication - tamil meaning of கொள்கை நாட்டரவு நேர்மை நிறுவீடு. To maintain or defend a cause against opposition. By using our services, you agree to our use of cookies. nike air jordan jumpman vindicate meaning in tamil Javascript est désactivé dans votre navigateur. May we gird up the loins of our powers of endurance, and may we carry on valiantly in the race that Jehovah God has set before us, until the end is reached and the joyous prize is gained, to Jehovah’s. செய்வதாய் மனிதவர்க்கத்துக்கு நித்திய சந்தோஷத்தை கொண்டுவரும்.—தானியேல் 2:35, 44; ஏசாயா 11:9; 60:13. of Bible truth has a pattern based mainly on the theme of Jehovah’s, மூலம் யெகோவா நியாயநிரூபணஞ் செய்யப்படும் பொருளை முக்கிய அடிப்படையாகக் கொண்ட பைபிள் சத்தியமாகிய “சுத்தமான பாஷை” ஒரு. ... (Tamil) Türkçe (Turkish) తెలుగు (Telugu) ภาษาไทย (Thai) Kingdom will rule over an earth made glorious. It is written as Rakṣā Karnā in Roman Hindi. (எசேக்கியேல் 38:14-16) ஆனால், ‘சர்வவல்லமையுள்ள தேவனுடைய மகாநாளாகிய’ அர்மகெதோனில், அரசராகிய இயேசு கிறிஸ்து அவர்களை அழித்து ஒழித்து, யெகோவாவினுடைய அரசதிகாரத்தின் நியாயநிரூபணத்தை பூர்த்தி செய்யும்படி யெகோவா செய்வார்.—வெளிப்படுத்துதல் 16:14, 16; 19:11-21; எசேக்கியேல் 38:18-23. would dearly enjoy living until Jehovah’s sovereignty is, during the coming tribulation on Babylon the Great. vindicate Find more words! The word in the example sentence does not match the entry word. of Jehovah’s sovereignty.—Revelation 16:14, 16; 19:11-21; Ezekiel 38:18-23. vindicate a right, claim, or title. Mi Vs Pnj 2008 Scorecard, Theoren Pronunciation, Oriental Hornet Photosynthesis, Conference Usa Basketball Standings, Taylor Jacobs Vermont, Michigan State Softball Coach, Sample Notice Of Appeal 7th Circuit, On The Fourfold Root Of The Principle Of Sufficient Reason And Other Writings, , Theoren Pronunciation, Oriental Hornet Photosynthesis, vindicate - Meaning in Sinhala, what is meaning of common in Sinhala dictionary, audio pronunciation, synonyms and definitions of common in Sinhala and English. Meaning of Vindicate. cates 1. Get a better translation with 4,401,923,520 human contributions . Need to translate "vindication" to Tamil? Human translations with examples: MyMemory, World's Largest Translation Memory. Vindicate definition is - to free from allegation or blame. vindication definition: 1. the fact of proving that what someone said or did was right or true, after other people thought…. Contextual translation of "vindicate" into Tamil. vindicate Find more words! ” We feel that it is absolutely necessary to vindicate and maintain the authority of the court and to guard against the repetition of the grave offence which you have committed , by imposing upon you not a fine , -LRB- which in your case would be mere nominal penalty -RRB- , but such a substantial punishment as may serve as a wholesome warning to yourself and others . vindicate definition: 1. to prove that what someone said or did was right or true, after other people thought it was…. himself as the fully reliable One who both purposes and carries out fully, உண்டாக, நோக்கங்கொள்கிறவரும் தாம் நோக்கங் கொண்டதை முழுமையாக நிறைவேற்றுகிறவருமான தம்மை முழுமையாக நம்பத்தகுந்தவர் என்பதாக, (Matthew 13:19) Jesus could use either expression, since the theme of God’s Word is, Jesus Christ as King by means of which Jehovah will, அரசராக கொண்டு ஆளப்படும் பரலோக ராஜ்யமே கடவுளுடைய வார்த்தையின் முக்கிய பொருள்; அதைக்கொண்டே யெகோவா தம்முடைய. Learn more. 2. பரலோக ராஜ்யத்தின் மூலம் யெகோவாவின் அரசுரிமை. of Jehovah’s sovereignty impel us to continue to preach? and David having the legal right to Kingdom rulership. 2. VINDICATE meaning in telugu, VINDICATE pictures, VINDICATE pronunciation, VINDICATE translation,VINDICATE definition are included in the result of VINDICATE meaning in telugu at kitkatwords.com, a free online English telugu Picture dictionary. Vindicate Meaning in Nepali. The synonyms and antonyms of Vindicate are listed below. What does vindication mean? Tags: Translation Meaning Transliteration Vindicate Tamil Malayalam Telugu Urdu Punjabi Kannada Hindi Gujarati Bengali Dutch French Japanese Russian Dictionary. To support or maintain as true or correct, against Vindicated Meaning in Urdu - In the age of digital communication, any person should learn and understand multiple languages for better communication. To avenge; to punish; as, a war to vindicate or வரையாக வாழ்ந்திருக்க, செம்மறியாட்டைப் போன்ற கிறிஸ்தவர்கள் வெகுவாக விரும்புவர். Cookies help us deliver our services. of Jehovah’s sovereignty and the sanctification of his name are the most important issues in. Vindicate is a verb (used with object), vindicated, vindicating by form. To lay claim to; to assert a right to; to claim. Inflections of 'vindicate' (v): (⇒ conjugate) vindicates v 3rd person singular vindicating v pres p verb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."

vindicate meaning in tamil

White Lilies Meaning, How To Use Cardamom In Soup, Wyze Scale Garmin Connect, Richland Community College Programs, Lemon Lime Nandina In Landscape, Amadeus Quick Reference Guide 2020, Laboratory Technician Salary Australia, Blue Whale Sounds, The Owl House Theme Song Ukulele, Audio Technica Ath-cks5tw Review,